Kārļu elektrības stacija, [193-],
Drabešu pagasts
Galgauskas pagasts. Mašīnmāja, 1928,
Galgauskas pagasts
Cēsu elektrostacijas skurstenis, [194-],
Cēsu pilsēta
Talsi. Ezera laukums, 1926,
Talsu pilsēta
Talsu elektrostacija, [192-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Aizpute. Elektriskā stacija, [192-],
Aizputes pilsēta