Iesvētības Burtnieku baznīcā, 1947-07-20,
Burtnieku pagasts