Gulbenes parks, [192-?],
Gulbenes pilsēta
Rauna. Dzirnavu ezers, [193-?],
Raunas pagasts
Rozula. Ūdensdzirnavas, 1912,
Stalbes pagasts
Snēpeles pagasts. Ainava, 1939,
Snēpeles pagasts
Snēpeles pagasts. Dzīvojāmā ēka, 1937,
Snēpeles pagasts
Striķi. Ēka, 1917,
Zvārdes pagasts
Striķi. Dzīvojamā ēka, 1923,
Zvārdes pagasts
Lauku māja Striķos, 1923,
Zvārdes pagasts
Kauguru pagasts. Dzīvojamā ēka, [192-],
Kauguru pagasts
Aizpute. Baznīcas kalna aleja, [193-?],
Aizputes pilsēta
Dundagas slūžas, [193-?],
Dundagas pagasts
Vitrupes pagasts. Ķirbiži, [192-],
Viļķenes pagasts
Jaunbilskas muižas zāģētava, [192-],
Bilskas pagasts
Bilskas pagasts. Plūdi, [192-],
Bilskas pagasts
Ērģemes Livonijas ordeņa pilsdrupas, [19--],
Ērģemes pagasts
Cesvaine, [193-?],
Cesvaines pagasts