Mālpils muižas pils, 2005,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, 2005,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, 2005,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils. Zāle, 2009,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils. Kāpnes, 2009,
Mālpils novads