Birzgales pagasts. Lauku mājas, [191-],
Birzgales pagasts
Vidrižu muižas „Šveices māja”, 2010,
Vidrižu pagasts
Dzīvojamā māja "Bleķi", 1951,
Bārbeles pagasts