Viesības, 1955,
Asūnes pagasts
Salgales pagasts. Māja "Vecozoli", [1965?],
Salgales pagasts
Ķurmrags. "Vecozoli", 1973,
Liepupes pagasts
Liepupes pagasts. "Jaunozolnieki", 1973,
Liepupes pagasts
Ķurmrags. "Ozolnieki", 1973,
Liepupes pagasts
Ķurmrags. "Ozolnieki", 1973,
Liepupes pagasts
Svitenes pagasts. Lauku māja, [195-?],
Svitenes pagasts