Anna Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Jaunu sieviešu grupas bilde, [19--],
Alojas pagasts
Māsas Anna Eglīte un Marta Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Laumas Eglītes kristību bilde, [193-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts