Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts