Bērnu svētki Sērmūkšu pagastā, 1929-1930,
Taurenes pagasts
Vecmuižas pamatskola. Vingrotājas , [196-],
Liepupes pagasts