Bērnu svētki Sērmūkšu pagastā, 1929-1930,
Taurenes pagasts
Vecmuižas pamatskola. Vingrotājas , [196-],
Liepupes pagasts
Saikavas Kalna skolas audzēkņi, 1923,
Barkavas pagasts
Daudzeses sešklasīgā pamatskola, 1936-05-12,
Daudzeses pagasts