Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1956,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1957,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1957,
Viesturu pagasts
Stoku bērnudārzs, 1953,
Viesturu pagasts
Pārgājiens, 1960,
Bauskas novads
Dziesmu svētki Bauskas pilskalnā, [1964?],
Bauskas pilsēta
"Padegas". Osteru bērni ar draugu, 1955,
Rundāles pagasts
Iecavas internātskola, 1965,
Iecavas novads