Stoku bērnudārzs, 1953,
Viesturu pagasts
"Padegas". Osteru bērni ar draugu, 1955,
Rundāles pagasts