Burtnieku virsmežniecības mežsargi, [192-],
Pāles pagasts