Vidrižu muižas pils, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas pils, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas pils, [193-],
Vidrižu pagasts