Jelgava. Lielā iela, 1915,
Jelgava
Codes pagasts. Mājas "Pūteļi", [193-],
Codes pagasts
Zilupes tirgus, [192-],
Zilupes pilsēta
Maza bērna portrets, 1943,
Skrīveru novads
Neatpazītu vīriešu portrets, 1931-12-24,
Rīga
Grupas portrets, [194-],
Jelgavas novads
Grupas portrets, [193-],
Zvārtavas pagasts
Rīga. Zirgu pajūgs, [191-],
Rīga
Rīga. Ganību dambis, 1938,
Rīga
Rīga. Ganību dambis, 1938,
Rīga
Rīga. Ganību dambis, 1938,
Rīga