Liepāja. Lielā iela , [191-],
Liepāja
Ventspils osta, [19--],
Ventspils
Ventspils osta, [19--],
Ventspils
Jelgavas pils, [192-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [192-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [192-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [190-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [190-?],
Jelgava
Jelgavas pils ap 1860.gadu, [192-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils naktī, [190-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [193-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [190-?],
Jelgava
Jelgavas pils ap 1860.gadu, [1860],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [192-?],
Jelgava