Dobeles vidusskolas audzēknes, [192-],
Dobeles pilsēta
Mājturības semināra audzēknes, [19--],
Rundāles pagasts,Rīga
Mājturības semināra audzēknes, [19--],
Rundāles pagasts,Rīga
Ausma Pliskava, [193-],
Strenču pilsēta
Mājturības kursi, [193-],
Jaunpiebalgas pagasts