Skrunda. Iesvētības, 1938-06-26,
Skrundas pilsēta
Grupas portrets, [194-]
Kristības, [195-]
Zirņu pagasts. Kora dalībnieces, [196-],
Zirņu pagasts