Sikšņu Piensaimnieku biedrības ēka, [192-],
Virešu pagasts
Dundagas pirmā Piensaimnieku sabiedrība, [193-?],
Dundagas pagasts
Zeltiņu Piensaimnieku sabiedrība, [193-],
Zeltiņu pagasts
Saikava. Veikala un krejotavas ēka, [192-],
Barkavas pagasts