Māres privātmuiža (Marienhof) , 1928,
Skrudalienas pagasts
Māres privātmuižā (Marienhof) , 1927,
Skrudalienas pagasts