J. K. Broces zīmētā Rubenes baznīca, [193-?],
Kocēnu pagasts
Jēkabpils, [188-],
Jēkabpils
Johans Kristofs Broce, 1938,
Rīga