J. K. Broces zīmētā Rubenes baznīca, [193-?],
Kocēnu pagasts