Kuldīga. Sv. Pētera kapličas zvanu tornis , 1931-06,
Kuldīgas pilsēta
Ogre. Meža kapela, [191-],
Ogres pilsēta
Ozolnieku pagasts. Kapela, 1934,
Ozolnieku pagasts
Saulkrastu (Pēterupes) luterāņu baznīca, [191-],
Saulkrastu pilsēta
Ainava no Sv. Pētera kapela, [191-],
Saulkrastu pilsēta
Saulkrastu (Pēterupes) luterāņu baznīca, [193-],
Saulkrastu pilsēta
Saulkrastu (Pēterupes) luterāņu baznīca, [191-],
Saulkrastu pilsēta
Daugavpils. Kapella Daugavpils apkaimē, 1938,
Daugavpils novads
Līgatne. Arnolda kapela, [192-?],
Līgatnes pilsēta
Baldone, [192-],
Baldones pagasts
Jumpravmuižas kapella, [193-],
Mežotnes pagasts
Liepupes (Perniģeles) kapelas drupas, [190-?],
Liepupes pagasts
Liepupes (Perniģeles) kapelas drupas, [190-?],
Liepupes pagasts
Preiļu muižas kapela , [193-?],
Preiļu pilsēta