Ranka. Mājturības skola, 1935,
Rankas pagasts
Vīrietis krāso māju, [192-?],
Strenču novads
Liezēres pagasts. Rullis, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Sētava, 1929,
Liezēres pagasts
Jaunlaicenes pagasts. Rokas dzirnavas, 1926,
Jaunlaicenes pagasts
Liezēres pagasts. Sirpis, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Spīlains, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Bluķis, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Stirpa jeb ķirpa, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Gubiņas koki, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Sprigulis, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Metējamā laiška, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Skalu spraustuve, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Koka bezbāns, 1929,
Liezēres pagasts