Karavīri, [193-],
Ludzas novads
Lauku darbi, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads