Liezēres pagasts. Stirpa jeb ķirpa, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Gubiņas koki, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Sprigulis, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Metējamā laiška, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Skalu spraustuve, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Koka bezbāns, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Linu suseklis, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Kaplis, 1929,
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Vilkakmens, 1929,
Liezēres pagasts
Umurgas luterāņu baznīca, 1928,
Umurgas pagasts
Krekla zīmējums, 1930,
Vircavas pagasts