Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1956,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1957,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1958,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1957,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 2020,
Viesturu pagasts
Stoku bērnudārzs, 1953,
Viesturu pagasts
Pārgājiens, 1960,
Bauskas novads
Dziesmu svētki Bauskas pilskalnā, [1964?],
Bauskas pilsēta
Saulaines Lauksaimniecības tehnikums, 1963,
Rundāles pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
"Padegas". Osteru ģimene, 1954,
Rundāles pagasts
"Padegas". Osteru bērni ar draugu, 1955,
Rundāles pagasts
Zemes darbi Viesturu ciemā, 1952,
Viesturu pagasts