Tējas namiņš Mežotnes pils parkā, [193-],
Mežotnes pagasts