Kulšanas talka Vadakstes Dīķos, [192-],
Vadakstes pagasts
Vadakstes muižas kungu māja Dārziņi, [1967],
Vadakstes pagasts
Priedulas krejotava pēc atjaunošanas, [1943],
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasta padome, [193-],
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasta Dārziņi, vecā pils, [2008],
Vadakstes pagasts
Vadakstes Puķu ozols, [1970],
Vadakstes pagasts
Vadakstes parka Lielais ozols, [2009],
Vadakstes pagasts
Vadakstes Ķirbu mājvieta, [1974],
Vadakstes pagasts
Vadakstes ūdenskrātuve, [2005],
Vadakstes pagasts
Vadakstes draudzes iesvētāmie , [1919],
Vadakstes pagasts
Vadakstes parka Lielais ozols, [1950],
Vadakstes pagasts
Priedulas sils. Vadakste, [1919],
Vadakstes pagasts
Vadakstes Bruņinieki, [2010],
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasta lauksaimnieku biedrība, [193-],
Vadakstes pagasts
Lielauces baznīca, [193-],
Lielauces pagasts
Lielauces baznīcas drupas, [2010],
Lielauces pagasts
Priedulas krogs, [1963],
Vadakstes pagasts