Priedulas kroga krāsnis, [1965],
Vadakstes pagasts
Vītiņu skolā rokdarbu stundā, 1933,
Vecauces pagasts
Vītiņu vecais skolas nams, 1963,
Vecauces pagasts
Kāzas Vadakstes Dāvidos, [1904],
Vadakstes pagasts
Benkavas mežniecības ēka, [1968],
Vadakstes pagasts
Vadakstes muižas kungu māja, 1996,
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasta padomes darbinieki, [193-],
Vadakstes pagasts
Vecauces luterāņu baznīca, [191-],
Auces pilsēta
Auce, [190-],
Auces pilsēta
Auce, [190-],
Auces pilsēta
Priedulas baznīca, 1930,
Vadakstes pagasts
Mēslu talka Bilēķos, 1930,
Vecauces pagasts
Kāzas Vadakstes Mazdaģos , 1910,
Vadakstes pagasts
Kāzas Sakumuižā , 1901,
Vadakstes pagasts
Malkas vedēji pie Priedulas "Bajāriem", [192-],
Vadakstes pagasts
Priedulas kroga pirts, 1930,
Vadakstes pagasts
Govju gans Vadakstes "Lūšu" mājās, 1965,
Vadakstes pagasts