Jaunlaicenes muižas baronu kapliča, 1917,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna baznīcas jaunā torņa celšana, 1929,
Jaunlaicenes pagasts
Korneta muižas pils pāri Ievas ezeram, 1900,
Veclaicenes pagasts
Korneta muižas pils, 1914,
Veclaicenes pagasts
Korneta muižas pils drupas, 1930,
Veclaicenes pagasts
Korneta Aizsargu nams, 1950,
Veclaicenes pagasts
Laknu ūdensdzirnavas, [1970],
Veclaicenes pagasts
Laknu ūdensdzirnavu remonts pēc plūdiem, 1928,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasta „Leģenes”, 1941,
Veclaicenes pagasts
Opekalna mācītājmuiža, 1932-05,
Veclaicenes pagasts
Opekalna mācītāja māja, [1930],
Veclaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca, [1930],
Jaunlaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts. Mājvieta „Mišas”, [193-],
Veclaicenes pagasts