Neatpazītas meitenes salonportrets, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta pāra portrets laulību dienā, [193-?],
Cesvaines pilsēta
Ainažu osta, [192-?],
Ainažu pilsēta
Aiviekstes pamatskolas skolēni ekskursijā , 1934,
Staburaga pagasts,Sēlpils pagasts