Karavīri ar nomedītiem vilkiem, 1937,
Līdumnieku pagasts