Kārlis Druvmalis, 1925-05-07,
Cēsu pilsēta
Trīs neatpazīti karavīri, [191-?],
Kocēnu novads
Latvijas armijas karavīrs, 1920,
Kārsavas novads
Karadienests Čiekurkalnā, 1940-04-16,
Rīga
Karadienests Čiekurkalnā, 1940-04-16,
Rīga
Karadienests Čiekurkalnā, 1940-04-16,
Rīga
Jānis Kurpnieks armijā, [192-],
Valkas pagasts