Ķemeri. Peldu iestāde, [193-],
Jūrmala
Pļaviņu pārceltuve, 1927,
Pļaviņu pilsēta
Lauku apstrādes darbi, [196-?],
Daugavpils novads
Kulšanas darbi, [193-?],
Jaunpils pagasts
Kulšanas darbi, 1937,
Jaunpils pagasts
Dignājas pagasts. "Slīderi", [195-?],
Dignājas pagasts
Nīkrāces pagasts. Ādolfs Runčevics, 1948-08,
Nīkrāces pagasts
Aknīste. Zirga pajūgs, [198-?],
Aknīstes pilsēta