Murjāņi. Tilts pār Gauju, [193-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [193-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, 1929,
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [193-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, 1936,
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [193-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [192-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [193-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [192-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, 1933,
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, 1921,
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [193-],
Sējas novads
Pulkvedis Jānis Pubulis ar ģimeni, [1934?],
Sējas novads
Koku pludināšana Gaujā pie Gaujienas, 193-,
Gaujienas pagasts
Salaca, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca plūdu laikā, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Ceļš uz Durbi, [193-],
Durbes pagasts
Ogre. Tiltiņš pie dzirnavām, [193-?],
Ogres pilsēta