Stopiņu novads. Būmaņi, 2013-05-08,
Stopiņu novads
Karavīrs, [19--],
Valmiera
Neatpazīta bērna portrets, [19--],
Valkas pilsēta
Zelma Ķirpīte ar vīru, [19--],
Valkas pilsēta
Edgars Kalniņš, [19--],
Zvārtavas pagasts
Aina Udrass, [192-],
Zvārtavas pagasts
Leontīne Udrass dzimusi Kauliņa, [19--],
Valkas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Valkas pilsēta
Neatpazītas meitenes portrets, 1929,
Kandavas pilsēta