Latvijas - Igaunijas robežas pāreja, 1935,
Ainažu pilsēta
Valka, [193-],
Valkas pilsēta
Latvijas - Igaunijas robeža Valkā, [193-],
Valkas pilsēta
Latvijas - Igaunijas robeža Valkā, [193-],
Valkas pilsēta
Latvijas - Igaunijas robeža Valkā, [1936],
Valkas pilsēta