Popes muižas doktorāts, 1910,
Popes pagasts
Alma Skudre, [193-]
Vilma Dzērve Cēsu slimnīcā, 1936,
Cēsu pilsēta
Vilma Lidija Dzērve, 1933,
Cēsu pilsēta
Emma Kučārs, 1936,
Cēsu pilsēta
Doktorāta ēka Kalna pagastā, 2014,
Kalna pagasts