Birzgales pagasts. Ierakumi, [191-],
Birzgales pagasts
Birzgales pagasts. Ierakumi, [191-],
Birzgales pagasts
Birzgales pagasts. Lindes muiža, 1917-03,
Birzgales pagasts
Talsi. Vācu karavīri, 1916-02-16,
Talsu pilsēta
Jelgava. Akcīzes iela, [191-],
Jelgava
Pirmais Pasaules karš. Ierakumi kapsētā, [191-],
Valgundes pagasts