Nina Graumane, [19--],
Druvienas pagasts
Pūre un dārzkopība, [193-],
Pūres pagasts