Pļaviņas. Daugavas krasts, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Koknese. Skats no pilsdrupām, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese, [193-],
Kokneses pagasts
Rīga. Pilsētas kanāls , [19--?],
Rīga