Skolēns pie telegrāfa, [192-?],
Jēkabpils
Spektra demonstrācija, [192-?],
Jēkabpils
Skolniece ar fotometru, [192-?],
Jēkabpils
Centrbēgu spēka mašīna, [192-?],
Jēkabpils
Atvuda mašīna, [192-?],
Jēkabpils
Skolēni ar fotometru, [192-?],
Jēkabpils
Sirene, [19--],
Jēkabpils