Rīga. Hermaņa iela, 2000,
Rīga
Rīga. Nams Hermaņa ielā, 2000-10-15,
Rīga