Dignājas pagasts. "Slīderi", [195-?],
Dignājas pagasts