Kārķi. Tūžu mājas un saime, 1922,
Kārķu pagasts
Alma un Augusts Tobīsi, 1911,
Valkas pilsēta