Par projektu

Zudusī Latvija ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.

Laika gaitā Latvijas kultūrainava ir ievērojami izmainījusies. Līdz mūsdienām nav saglabājušies daudzi dabas, vēstures, mākslas un arhitektūras objekti, kā arī saimnieciskās un sabiedriskās būves. Latvijas kultūras mantojums smagi cieta abu pasaules karu laikā un padomju un vācu okupācijas gados. Ne mazums nozīmīgu objektu ir gājuši bojā cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un apdraudēti arī šodien.

Zudusī Latvija satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus:

  • par arhitektūras un mākslas pieminekļiem (baznīcas, muižas, pilskalni un viduslaiku pilsdrupas);
  • pilsētu un apdzīvotu vietu skatiem;
  • sabiedriskajām ēkām (pašvaldību ēkas, skolas, biedrību nami);
  • saimnieciskajām būvēm (fabrikas, dzirnavas, cepļi, amatnieku darbnīcas);
  • infrastruktūras objektiem (pasta ēkas, veikali, krogi, zirgu pasta un dzelzceļa stacijas, dzelzceļi un ceļi, tilti);
  • Latvijas iedzīvotāju mājvietām; lauksaimniecības celtnēm (rijas, klētis, kūtis un staļļi);
  • dabas objektiem (ainavas, upju senlejas, klintis, dižkoki, dižakmeņi).

Projektā dokumentēta arī Latvijas sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīve kopš 19. gadsimta otrās puses (zemnieku darbs lauku viensētās, senie amati, piemēram, jau izzudušais plostnieku amats, folkloras mantojuma dokumentēšana un folkloras teicēji, dažādu biedrību un organizāciju darbība, saviesīgā dzīve).

Zudusī Latvija aicina ikvienu iesaistīties, papildinot objektu aprakstus, kā arī iesūtot jaunus attēlus un fotogrāfijas.

Projektu Zudusī Latvija veido Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām – bibliotēkām, muzejiem, kultūras mantojuma aizsardzības un saglabāšanas organizācijām, kā arī ar privātpersonām.

Zudusī Latvija Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir pirmā šāda mēroga digitālās bibliotēkas pieredze. Vispusīga sadarbība veicinās projekta attīstību, ļaus uzlabot un papildināt projekta vietnes saturu.

Projektu izstrādā Ginta Zalcmane, Aigars Staks, Edgars Jēkabsons, Mārīte Jankevica-Balode, Lāsma Timma, Kristīne Līce, Inta Beijere, Linda Jegorova, Agnese Pagrode, Solveiga Ķīkule, Liene Mukāne, Laura Balode.

Dalība Eiropas Digitālās bibliotēkas eContentplus programmas projektā EDLocal nodrošina
projekta Zudusī Latvija datu iekļaušanu Eiropas digitālās bibliotēkas portālā Europeana.