Omuļu lauku kapella, 1936,
Ērģemes pagasts
Strenču dzelzceļa stacija, 1934,
Strenču pilsēta
Puncuļu pamatskola, 1924,
Baltinavas novads
Mājturības kursi Valmierā, [193-?],
Valmiera
Ēveles patērētāju biedrība, 1937,
Ēveles pagasts
Rugāju pagasta valde, [193-?],
Rugāju pagasts
Gulbene. Dzīvojamā ēka, [193-],
Gulbenes pilsēta
Vecgulbenes muižas dārznieka māja, [193-],
Gulbenes pilsēta
Gulbene. Desu darbnīca, [192-],
Gulbenes pilsēta
Gulbene. Cilvēki pie dzīvojamās ēkas, [191-],
Gulbenes pilsēta
Ziemassvētku svinības, [192-?],
Valmiera
Valmiera. Saviesīgs vakars, [192-?],
Valmiera