Neatpazītas sievietes portrets, 1943-05-16,
Valmiera
Pliskavu ģimene, 1934-07-16,
Valmiera
Ģimenes portrets, 1934-07-16,
Valmiera
Kāzu viesi, 1935-09-15,
Valmiera
Jānis un Emma Kaimiņi, [192-],
Valmiera
Valmiera. Iekšmisijas zāle, [193-],
Valmiera
Mājas celtniecība, [19--],
Valmiera
Anna Miške, [192-],
Valmiera
Anna Miške, [192-],
Valmiera
Vilis Pinkulis, [193-],
Valmiera
Vilis Pinkulis, [193-],
Valmiera
Nellijas iesvētības, 1932-09-02,
Valmiera
Nellijas iesvētības, 1932-09-02,
Valmiera