Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [191-],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Ķemeru skatutornī, 1939-07-01,
Jūrmala