Jaunsvirlaukas pagasts. Svitene, 2008-05-04,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Svitene, 2008-05-04,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Gulbis Svitenes upē, 2014-05-23,
Jaunsvirlaukas pagasts
Ogres krasts, 1935,
Ogres novads
Sigulda. Tilts pār Gauju, [193-],
Siguldas pilsēta
Brauciens laivā, [19--],
Rīga